Comité van aanbeveling

Paul Bienfait


Mijn naam is Paul Bienfait, ben opgeleid als neuroloog met aandachtsgebied neuro-oncologie in Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, en in de Dr Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam.

Sinds 2001 ben ik werkzaam in Gelre Ziekenhuis, locatie Apeldoorn met aandachts gebieden: neuro-oncologie en beroerte zorg. (zie website Ziekenhuis), Op dit moment ben ik ook bestuurslid LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro Oncologie, zie web site, o.a. ook IKNL) en was ik tot 1-1-2017 voorzitter van de regionale tumor werkgroep neuro-oncologie Noord Oost Nederland (NONON). Als behandelend neuroloog heb ik ook patiënten aan het einde van hun leven (op verzoek) bezocht in het Hospice.

Daarnaast heb ik met medicatie het bij enkele patiënten mogelijk gemaakt nog een laatste reis, zelfs een keer naar Canada te kunnen maken, nog net voor het overlijden. Dit soort zaken gaf veel voldoening bij patiënten en hun naasten, en overigens daardoor ook bij mij. Derhalve kan ik me goed vinden in initiatieven als de Veluwse Wens ambulance en steun ik dit ook van harte. Als ik mijn steentje kan bijdragen door deelname aan raad van aanbevelingen ben ik daartoe altijd bereid

Paul Bienfait

Wilma te Water

Mijn naam is Wilma te Water, ik ben sinds 1996 klinisch geriater in Gelre ziekenhuizen, ruim 10 jaar consulent palliatieve zorg bij het Consultteam Palliatieve Zorg regio Oost-Veluwe-Zutphen en de laatste 3 jaar ook verbonden aan Palliatief Advies Team van Gelre ziekenhuizen.

Dagelijks heb ik te maken met patienten die soms heel kort, soms heel lang, weten dat ze niet meer beter kunnen worden. Als arts vraagt dat soms veel van je. Je probeert met palliatieve zorg in de breedste zin van het woord het laatste stukje voor mensen zo draaglijk mogelijk te maken, maar ook actief te zoeken naar positieve, waardevolle activiteiten en momenten.

Dit is waarom ik mij wil verbinden aan de Stichting Veluwse Wensambulance als lid van het Comité van Aanbeveling. De doelstellingen van de stichting spreken mij zeer aan. Het is voor iemand die ongeneeslijk ziek is, maar ook voor de vrienden en familie, van bijzonder grote emotionele waarde als aan de laatste wens voldaan kan worden. Het werk dat de vrijwilligers van de Stichting Veluwse Wensambulance doen is dan ook buitengewoon belangrijk.

Wilma te Water

Willem Krooneman


In Nederland hebben we heel veel goede doelen, waarvoor heel veel vrijwilligers zich inzetten. Super, want als we geen vrijwilligers zouden hebben, dan konden veel verenigingen, stichtingen en noem maar op gewoon niet bestaan. Vrijwilligers zijn de kurk waarop onze samenleving drijft, het cement dat de stenen van onze samenleving verbindt.

Ook in Elburg hebben we gelukkig heel veel vrijwilligers, die zich met tal van mooie dingen bezighouden. Een wel heel bijzondere plek in Elburg, en ook bij mij, heeft de Veluwse Wens Ambulance. Want wat is er nu mooier dan, alhoewel vaak in trieste omstandigheden, de laatste wens kunnen en mogen vervullen van ernstig zieke kinderen, jongeren en volwassenen? We zijn als gemeentebestuur natuurlijk best wel een beetje trots dat de ’thuishaven’ van de Veluwse Wens Ambulance Elburg is, maar de wensen worden tot in de wijde omgeving vervuld, prachtig!

Toen mij gevraagd werd of ik plaats wilde nemen in het Comité van Aanbeveling van de Veluwse Wens Ambulance, hoefde ik daar helemaal niet over na te denken. Ik hoop en heb er ook echt vertrouwen in dat de Veluwse Wens Ambulance door bijdragen van sponsoren en subsidies, maar met name door de inzet van al die betrokken en bevlogen medewerkers, heel veel kinderen, jongeren en volwassenen blij kan blijven maken door hun laatste wens in te vullen.

Wat een waardevol werk doen jullie, als je er goed bij stil staat is het om stil van te worden. Daar als Comité van Aanbeveling een bijdrage aan mogen leveren is op zich al mooi, dank jullie wel dat jullie mij daarvoor hebben gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Willem Krooneman
Wethouder
Gemeente Elburg

Harm-Jan van Schaik


Mijn naam is Harm-Jan van Schaik, burgemeester van de Hanzestad Harderwijk sinds 2013. In onze gemeente is omzien naar elkaar een groot goed. Vanuit burgerschap ontstaan veel initiatieven die we graag ruimte geven en de kracht van de samenleving tonen. De Veluwse Wensambulance is voor mij een mooi voorbeeld van burgerschap pur sang. Vanuit de contacten in de samenleving zie ik hoe belangrijk het is dat we, ook al is iemand stervende, de mens blijven zien, in plaats van alleen de patiënt. Ik heb grote waardering voor het werk dat de Veluwse Wensambulance doet; het zorgen voor een waardevolle wens, een droom, voor mensen in hun laatste levensfase. Voor terminaal zieke mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om nog één keer met familie in het ouderlijk huis door te brengen of naar een favoriete plek te gaan. Met de Wensambulance is het mogelijk om door professionele vrijwilligers vervoerd en begeleidt te worden. Het is een eer om mijn steun te geven aan de mooie wensen die deze stichting laat uitkomen. Het vervullen van een laatste wens kan bijdragen aan een goed afscheid voor familie en vrienden. Mijn waardering en respect gaat uit naar de vrijwilligers die zich inzetten voor de Veluwse Wensambulance, met hart en ziel. Ik draag de stichting dan ook een warm hart toe.

Joost Verhoeff

Als radiotherapeut-oncoloog ontmoet ik dagelijks mensen in de laatste fase van hun leven. Als ze komen voor radiotherapie ter bestrijding van lokale pijn of uitval. Het is dan ontwapenend om te zien en te horen, dat bijna iedereen toch nog kan genieten van dingen in het leven. Zaken die je eerst zo vanzelfsprekend vond. De geur van het bos, de wind in je haren op het strand, je familie ontmoeten. Ik gun het iedereen om geraakt te worden, te voelen dat je samen leeft, juist in deze laatste levensfase. Stichting Veluwse Wens Ambulance biedt daaraan een belangrijke bijdrage, die buiten het bereik ligt van de ‘gewone’ zorg in de ziekenhuizen of van de huisarts en thuiszorg. Daarom ondersteun ik de stichting van harte.