085 - 080 6635 info@veluwsewensambulance.nl

Comité van aanbeveling

Paul Bienfait

Mijn naam is Paul Bienfait. Ik ben opgeleid als neuroloog met als aandachtsgebied neuro-oncologie. Sinds 2001 ben ik werkzaam in Gelre Ziekenhuis, locatie Apeldoorn met als speciale aandachtsgebieden neuro-oncologie en beroerte-zorg. Daarnaast ben ik actief in vele beroepsorganisaties. Als behandelend neuroloog heb ik (op verzoek) patiënten aan het einde van hun leven bezocht thuis of in het hospice. Tevens heb ik met behulp van medicatie het voor enkele patiënten nog mogelijk gemaakt dat ze nog net voor hun overlijden nog een reis konden maken (zelfs een keer naar Canada). Dit soort zaken gaf veel voldoening bij patiënten en hun naasten en daardoor ook bij mij. Derhalve kan ik me goed vinden in initiatieven als de Veluwse Wens Ambulance en steun ik dit dan ook van harte.

Joost Verhoeff

Mijn naam is Joost Verhoeff. Ik ben als radiotherapeut en oncoloog werkzaam in UMC Utrecht. Als radiotherapeut en oncoloog ontmoet ik dagelijks mensen in de laatste fase van hun leven. Als ze komen voor radiotherapie ter bestrijding van lokale pijn of uitval. Het is dan ontwapenend om te zien en te horen, dat bijna iedereen toch nog kan genieten van dingen in het leven. Zaken die je eerst zo vanzelfsprekend vond. De geur van het bos, de wind in je haren op het strand, je familie ontmoeten. Ik gun het iedereen om geraakt te worden, te voelen dat je samen leeft, juist in deze laatste levensfase. Stichting Veluwse Wens Ambulance biedt daaraan een belangrijke bijdrage, die buiten het bereik ligt van de ‘gewone’ zorg in de ziekenhuizen of van de huisarts en thuiszorg. Daarom ondersteun ik de stichting van harte.

Wilma te Water

Mijn naam is Wilma te Water, ik ben als klinisch geriater werkzaam in Gelre ziekenhuizen. Daarnaast heb ik palliatieve zorg als aandachtsgebied. Als geriater en als consulent palliatieve zorg heb ik te maken met patiënten die soms heel kort, soms heel lang, weten dat ze niet meer beter kunnen worden. Als arts vraagt dat soms veel van je. Je probeert met palliatieve zorg in de breedste zin van het woord het laatste stukje voor mensen zo draaglijk mogelijk te maken, maar ook actief te zoeken naar positieve, waardevolle activiteiten en momenten. Dit is waarom ik mij wil verbinden aan de Veluwse Wens Ambulance als lid van het Comité van Aanbeveling. De doelstellingen van de stichting spreken mij zeer aan. Het is voor iemand die ongeneeslijk ziek is, maar ook voor de vrienden en familie, van bijzonder grote emotionele waarde als aan de laatste wens voldaan kan worden. Het werk dat de vrijwilligers van de Veluwse Wens Ambulance doen is dan ook buitengewoon belangrijk.

Harm-Jan van Schaik

Mijn naam is Harm-Jan van Schaik, burgemeester van de Hanzestad Harderwijk sinds 2013. In onze gemeente is omzien naar elkaar een groot goed. Vanuit burgerschap ontstaan veel initiatieven die we graag ruimte geven en de kracht van de samenleving tonen. De Veluwse Wens Ambulance is voor mij een mooi voorbeeld van burgerschap pur sang. Vanuit de contacten in de samenleving zie ik hoe belangrijk het is dat we, ook al is iemand stervende, de mens blijven zien, in plaats van alleen de patiënt. Ik heb grote waardering voor het werk dat de Veluwse Wens Ambulance doet; het uitvoeren van een waardevolle wens, een droom, voor mensen in hun laatste levensfase. Voor terminaal zieke mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om nog één keer met familie in het ouderlijk huis door te brengen of naar een favoriete plek te gaan. Met de Veluwse Wens Ambulance is het mogelijk om door professionele vrijwilligers vervoerd en begeleid te worden. Het is een eer om mijn steun te geven aan de mooie wensen die deze stichting laat uitkomen. Het vervullen van een laatste wens kan bijdragen aan een goed afscheid voor familie en vrienden. Mijn waardering en respect gaat uit naar de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de Veluwse Wens Ambulance,. Ik draag de stichting dan ook een warm hart toe.

Willem Krooneman

Mijn naam is Willem Krooneman, wethouder in de gemeente Elburg, met in mijn portefeuille onder meer Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, Jeugd, Sport en Welzijn en Onderwijs. In Elburg hebben we heel veel vrijwilligers, die zich met tal van mooie dingen bezighouden. Vrijwilligers zijn de kurk waarop onze samenleving drijft, het cement dat de stenen van onze samenleving verbindt. De Veluwse Wens Ambulance neemt in mijn ogen een heel bijzondere plek in. Want wat is er nu mooier dan, ofschoon vaak in trieste omstandigheden, de laatste wens kunnen en mogen vervullen van ernstig zieke kinderen, jongeren en/of volwassenen? We zijn als gemeentebestuur best wel een beetje trots dat Elburg de ’thuishaven’ is van de Veluwse Wens Ambulance, en dat de wensen tot in de wijde omgeving worden vervuld. Prachtig! Toen mij gevraagd werd of ik plaats wilde nemen in het Comité van Aanbeveling van de Veluwse Wens Ambulance, hoefde ik daar helemaal niet over na te denken. Ik hoop en heb er ook echt vertrouwen in dat de Veluwse Wens Ambulance door bijdragen van sponsoren en subsidies, maar met name door de inzet van al die betrokken en bevlogen vrijwilligers, heel veel mensen blij kan blijven maken door hun laatste wens in te vullen. Om daar als lid van het Comité van Aanbeveling een bijdrage aan te mogen leveren is op zich al mooi. Dank dat jullie mij daarvoor gevraagd hebben.

Rick van Velthuyzen

Als je in Nederland net iets bekender bent, dan komt er met enige regelmaat een verzoek binnen om een bijdrage te leveren aan een goed doel. Hoe goed bedoeld ook, tijd technisch is het voor mij soms gewoon niet te regelen. Dus, hoe gênant ook, ik moet vaak kieskeurig zijn. Toen de haast - met alle respect - ‘bloedfanatieke’ vrijwilligers van de Veluwse Wens Ambulance mij vroegen om ambassadeur te worden van hun prachtige club was één bezoek aan hun ‘hoofdkwartier’ in Elburg voor mij voldoende om ‘ja’ te zeggen. In Nederland koketteren wij graag met het niveau van onze gezondheidszorg. Toch zijn er hiaten te ontdekken, zoals die allerlaatste wensen van mensen in de eindfase van hun leven. Soms kunnen zelfs de meest basale wensen, ondanks het haast finale stadium van de patiënt, in de reguliere zorg een onneembare hobbel lijken te zijn. De medewerkers van de Veluwse Wens Ambulance zijn, door hun vrijwilligers en sponsoren, in staat om puur dankzij hun tomeloze inzet veel van die allerlaatste wensen te verwezenlijken, waardoor zij zichzelf meer dan relevant hebben gemaakt. Met deze prachtige mensen achter de Veluwse Wens Ambulance is het minste wat ik kan doen mezelf beschikbaar stellen als hun ambassadeur. Zo kan ik ook een bijdrage leveren aan het realiseren van emotionele hoogtepunten voor mensen bij wie de dagen helaas aftellen.

Terug naar onze organisatie.

Heading Sub Title

Call Now Button