‘Het werk van De Veluwse Wens Ambulance raakt ons’

Al jaren sponsort de Mateboer Groep BV – Bouw, Projectontwikkeling en Milieutechniek – de Veluwse Wens Ambulance. “Een wensdag betekent veel voor de terminaal zieken en de mensen eromheen”, zegt commercieel manager Martijn Roosien [40].

Het menselijke aspect staat volgens Martijn hoog in het vaandel bij de Mateboer Groep BV – zowel intern als daarbuiten. “De werknemers, hun werkplezier en gezondheid zijn belangrijk, maar de wereld daaromheen ook. We willen van betekenis zijn.”

Financiële ondersteuning
Vanuit stichting Onésimus biedt Mateboer Groep BV daarom financiële ondersteuning aan lokale initiatieven en goede doelen; waaronder de Veluwse Wens Ambulance. “Toen we door de stichting werden benaderd voor sponsoring, was het antwoord al snel ‘ja’”, aldus Martijn.

Dragelijker
“Het werk van de Veluwse Wens Ambulance raakt ons”, vervolgt hij. “Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid en iedereen kan met ernstige ziekte worden geconfronteerd. Afscheid nemen van het leven is zwaar. De vervulling van een laatste wens kan de eindfase van het leven iets dragelijker maken. Voor even is de ziekte op de achtergrond en worden er mooie herinneringen gemaakt. Hier dragen we graag ons steentje aan bij.”