Kwaliteitskader zorgambulance

Voor stichtingen, zoals de Veluwse Wens Ambulance zijn geen kwaliteitskaders. Wel is er een kwaliteitskader voor de zorgambulances. Dit houdt in dat patiëntveiligheid wordt geborgd en kwaliteit wordt geboden. Daarnaast biedt het kader diverse inzet- en uitsluitcriteria en heeft het twee functies onderscheiden op deskundigheidsniveau: zorgambulancebegeleider en chauffeur zorgambulance. Ook is het zorgproces, de zorginhoud, het materiaal en de informatievoorziening van cliënten een onderdeel van dit kader.

De Stichting Veluwse Wens Ambulance vindt kwaliteit en patiëntveiligheid erg belangrijk. Daarom houdt de stichting de uitgangspunten van dit kwaliteitskader als haar richtlijn voor het uitvoeren van de gevraagde wensen. Dit doet ze door alleen chauffeurs op de ambulance te laten rijden die minimaal een EHBO- en Reanimatieopleiding hebben behaald. De begeleider achterin de ambulance is verpleegkundige of Verzorgende IG. Ook krijgen alle chauffeurs een rijtraining en alle vrijwilligers een brancardtraining. Er worden meerdere malen per jaar trainingen verzorgd, waarin ook andere belangrijke thema’s worden behandeld. Zo waarborgt Veluwse Wens Ambulance de kwaliteit waar de stichting voor staat.