Raad van Advies

Stichting Veluwse Wens Ambulance beschikt over een Raad van Advies. De leden van de Raad van Advies zijn allemaal experts in hun vakgebied en zullen ook vanuit dat oogpunt het bestuur ondersteunen.

De raad zal aan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviezen geven over de te nemen beslissingen. Met deze adviezen zal het bestuur de kwaliteit van Stichting Veluwse Wens Ambulance verhogen en waarborgen.

Maak kennis met de leden van de Raad van Advies:

Fons van Loon – Voorzitter Raad van Advies

fons-van-loon-249x300Als voorzitter van de Raad van Advies draag ik de stichting een warm hart toe. In deze (geruim lange) tijd van bezuinigen komt er steeds meer druk op de beschikbare financiën in de zorg. Juist de mensen die in hun laatste fase van hun leven verkeren en vaak langdurig ziek zijn, merken dit aan den lijve. Het is daarom van groot belang om organisaties zoals de Stichting Veluwse Wens Ambulance te ondersteunen uit zowel financieel als maatschappelijk oogpunt.

Ik tracht, samen met de overige leden van de Raad van Advies, mijn steentje bij te dragen door onafhankelijk te kijken naar de kwaliteit van de organisatie. Onze adviezen worden ter harte genomen, zonder dwingend karakter, waarbij het bestuur ten alle tijden vrijheid van handelen houdt.
De stichting neemt, ondanks haar jeugdige bestaan, al een belangrijke plaats in onze samenleving in en heeft de ambitie om daarbij te groeien. Dit (puur in het belang) voor degene die dat het hardst nodig hebben.

Fons van Loon, Voorzitter Raad van Advies

Tjerk Rintjema – Secretaris Raad van Advies

Tjerk Rintjema – Secretaris Raad van AdviesMomenteel ben ik gepensioneerd na ruim 45 jaar fulltime werkzaam geweest te zijn in het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk. Mijn werkzaamheden lagen m.n. bij de anesthesie, pijnbestrijding en spoedeisende hulp. Daarnaast ben ik ook 18 jaar parttime ambulanceverpleegkundige geweest op de NW-Veluwe. Mijn werk was divers, maar vooral gericht op acute hulpverlening waarvoor ik ook als instructeur opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgde. Samen met zeer gemotiveerde collega-instructeurs, zowel voor ziekenhuizen (ZiROP rampbestrijding) als ambulancepersoneel (Academie voor Ambulancezorg).

Mis ik dat werk? Zeker! Maar met een goed gevoel en met de wetenschap dat het zo goed is geweest.

Momenteel verricht ik vrijwilligerswerk.

Waarom heb ik zitting genomen in de Raad van Advies van Stichting Veluwse Wens Ambulance?
Zoals ooit de dichteres Emily Dickinson stelde:
“…If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain;
If I can easy one life the acking, or cool one pain, I shall not live in vain…”!

Tjerk Rintjema, secretaris Raad van Advies

Brand Timmer – Lid Raad van AdviesBrand Timmer – Lid Raad van Advies

Mijn naam is Brand Timmer. Ik ben in 1958 geboren en sinds 1982 gelukkig getrouwd met Mieke. Ik ben vader van vier kinderen en opa van negen kleinkinderen.

Tot 1 januari 2019 heb ik samen met mijn zoon Remco in Doornspijk een accountantskantoor geëxploiteerd; sinds die datum runt Remco het kantoor voor eigen rekening en risico. Het kantoor richt zich met name op het Midden- en Kleinbedrijf.

Zowel zakelijk als privé hebben wij altijd geprobeerd om ons maatschappelijk bewust op te stellen. Op de website van het accountantskantoor is onder het label BVO (Betekenis Vol Ondernemen) een overzicht opgenomen van de diverse organisaties, stichtingen en verenigingen die op één of andere wijze gesteund worden. Op deze manier proberen wij inhoud te geven aan ‘Betekenisvol Ondernemen’: een bijdrage leveren aan de wereld om ons heen.

Toen mij dan ook werd gevraagd om (op persoonlijke titel) zitting te nemen in de Raad van Advies van de Stichting Veluwse Wens Ambulance heb ik slechts een ogenblik getwijfeld. Het doel van de SVWA spreekt mij enorm aan en op deze manier kan ik mijn bescheiden bijdrage aan het welslagen van deze prachtige stichting geven.

Drs. B. Timmer, Raad van Advies

Gerry Beers – Lid Raad van Advies

Gerry Beers – Lid Raad van AdviesEven voorstellen: Mijn naam is Gerry Beers en ik ben lid van de Raad van Advies van de Veluwse Wens Ambulance. Al ruim 23 jaar ben ik werkzaam als huisarts in Putten. In die functie heb ik regelmatig te maken met ernstig zieke en/of terminale patiënten en hun naasten. Dat is een ingrijpende, intense fase. In de palliatieve fase gaat het onderling contact diep. Het raakt me iedere keer weer opnieuw dat ik naast de familie deel uit mag maken van de kring rond de patiënt. De palliatieve zorg is voor mij dan ook het meest bijzondere deel van de huisartsgeneeskunde.

Als kaderarts Palliatieve zorg heb ik mij hierin gespecialiseerd. Het is erg belangrijk dat er aandacht en ruimte is voor verschillende aspecten van het afscheid nemen. Dit is niet alleen belangrijk voor de patiënt, maar ook voor de familie en naaste kring. Het mogelijk maken van een wens of het faciliteren van een bezoek is daar een wezenlijk onderdeel van. Ik heb veel respect voor de vrijwilligers van de Stichting Veluwse Wens Ambulance, die zich daar belangeloos voor inzetten. Ik vind het een voorrecht om als lid van de Raad van Advies een bijdrage te kunnen leveren.

Gerry Beers, Raad van Advies

Ben van Baasbank – Lid Raad van Advies


Ben van Baasbank uit Harderwijk, sinds 2016 lid van onze Raad van Advies, was ’art director / creative concepter’ en adviseerde bedrijven en organisaties m.b.t. hun reclame en promotie. Hij is ook lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Harderwijk en was in het verleden o.a. betrokken bij het Willem Holtrop Hospice in Ermelo en de Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci, Ermelo. Zijn persoonlijke motto is ’A man is more than his brains’, dat vind je terug in zijn maatschappelijke betrokkenheid.